AFLĂ CARE ESTE SECŢIA TA DE VOTARE

Vă rugăm completați formularul cu datele exacte înscrise în cartea de identitate sau în buletin.
Introduceţi ambele cuvinte din imaginea alăturată, separate de un spaţiu.

CONDIŢII LEGALE

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile siteului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITEULUI

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

INFORMAŢII PERSONALE

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informații cu caracter personal. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului și/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresa de e-mail). Autoritatea Electorală Permanentă va păstra confidențialitatea și va asigura prelucrarea în condiții de securitate a acestor informații.
Datele cu caracter personal solicitate vor fi prelucrate conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și legislației de punere în aplicare a acestuia. Prin accesarea și navigarea pe acest site, Utilizatorii își dau consimțământul pentru prelucrarea datelor solicitate. Refuzul de a acorda consimțământul conduce la imposibilitatea accesării serviciilor oferite de siteul nostru.

LEGĂTURA CU ALTE SITEURI

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri. Autoritatea Electorală Permanentă nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe siteurile unor terţi, la care se face trimitere pe siteul său.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.